Het Keizer Karel College in het westen van Amstelveen, is alweer voor de vierde keer het strijdtoneel van het NK Rapid en dit jaar dus voor het eerst ook van het NK Snelschaken. En dat is geen toeval. De school voor gymnasium, atheneum, VWO en HAVO kent een schaaktraditie die teruggaat naar de jaren 60.

Wim Ris, voormalig conrector van de scholengemeenschap - in de schaakwereld beter bekend als de vader van Robert Ris - weet waarom:

"Jeugdschaak stond 50 jaar geleden nog in de kinderschoenen. Schaakclubs hadden nog geen jeugdafdelingen en zelfs het boek Jeugdschaak, de voorganger van De Stappenmethode, moest nog verschijnen. Het was in die tijd dan ook niet ongewoon dat een enthousiaste (gymnastiek-)leraar op een middelbare school na schooltijd schaakles gaf en een soort interne competitie organiseerde. Het KKC had dat ook: toen ik er in 1974 in dienst kwam had Co van Doorenmalen die rol op zich genomen. "Die man ging op een gegeven moment met pensioen en toen heeft wiskundedocent Loek Berbee het stokje overgenomen. Toen hij na vele jaren weer andere activiteiten op zich nam heb ik dat overgenomen. Stimuleren dat leerlingen gingen schaken."

 

KKC

 

Anno 2020 bestellen vooral basisscholen dan trainingsmateriaal en huren een schaakleraar in. Sommige scholen maken het onderdeel van het leerprogramma. In het middelbaar onderwijs lijkt schaken daarentegen op de achtergrond geraakt. Er worden nog weliswaar NK's georganiseerd maar die lijken te gaan tussen scholen waar de leerlingen toch al op een schaakclub zaten en zich dan in schoolvorm in plaats van in verenigingsvorm organiseren. Maar hoe ging dat vroeger?

"Dat was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk toen. Wat een grote positieve uitwerking heeft gehad was het creëren van een plek in de school, in een gang om precies te zijn, waar leerlingen in de pauzes konden schaken. Stoelen, tafels, schaakborden en stukken en iemand die daar de boel een beetje in de gaten hield. Er ging van die plek een behoorlijke aantrekkingskracht uit, er zaten altijd leerlingen te schaken en er stonden er minstens evenveel te kijken."

Was dat voldoende om succes te boeken? Want het Keizer Karel College heeft flink wat kampioenschappen behaald.

"Kampioenschappen zijn natuurlijk van meer factoren afhankelijk maar die plek in de school was belangrijk. Een stimulans om te leren schaken. Leerlingen die bij ons schaakten werden soms lid van de schaakclub Zukertort en dan gingen ze natuurlijk in korte tijd snel vooruit. Dat was ook wel nodig want het niveau in de SGA lag gemiddeld wel hoog. Uiteindelijk heb je voor succes natuurlijk ook leerlingen nodig die talent hebben. Afgezien van mijn zoon Robert hadden we die hier wel op het KKC: de families Tan met zeven kinderen, Karel Terstall, Victor Hendriks, Moosa Azadmanesh, Pim Overbeeke en nog veel andere leuke talenten die later ook bij een vereniging zijn gaan spelen."

Wordt er nu nog geschaakt op het KKC?

"Het zijn nu andere tijden. Leerlingen hebben tegenwoordig meer verplichtingen dan vroeger en daarnaast meer keuzes wat betreft hun vrijetijdsbesteding. Schaken ondervindt hevige concurrentie van tal van games en social media slokt ook een flink deel van hun tijd op.

Maar er wordt nu dus al jarenlang het NK Rapid georganiseerd. En daarvoor Brainwave. Schaken is niet weg uit het KKC.

"Dat klopt. Daar ben ik ook heel blij mee. Het is geen toeval. In mijn periode als conrector van de school, zeker in Amstelveen, heb ik veel contacten opgedaan. Bij de gemeente, in de Amstelveense sportscéne en ook bij bedrijven. Als je ergens iets wil organiseren heb je van alles nodig: geld, een ruimte, vrijwilligers, dat kan je allemaal niet alleen. Ik kende de mensen die ik voor de verschillenden zaken kon benaderen en die moeten je dan vertrouwen. Dat lukt nu al een hele tijd. Alles is er: topsport, breedtesport en een evenement voor de jeugd. Ik doe het tegenwoordig wat rustiger aan en ben dus blij dat mijn zoon Robert nu de kar voor een groot deel trekt."